SPR Łukovia Łuków

Oficjalna strona klubu

ROZPOCZĘCIE LIGI WOJEWÓDZKIEJ LZPR W SEZONIE 2019/2020

Rozgrywki ligowe współfinansowane z dotacji UMWL


UMWLlogoLZPRLogo 2018


gossm2013
Gimnazjalny Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży w Łukowie

 

      Ośrodek został powołany w marcu 2013 roku na wniosek Związku Piłki Ręcznej w Polsce i po zaakceptowaniu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Działa na bazie Gimazjum nr 2 w Łukowie we współpracy z klubem SPR Łukovia Łuków i Urzędem Miasta Łuków.

    W oparciu o doświadczenia wyniesione z realizacji programu szkolenia w klasach sportowych i w oparciu o wyróżniające się w tym szkoleniu gimnazja, w roku 2013 w uzgodnieniu z MSiT, nastąpiła modyfikacja programu polegająca na powołaniu siedemnastu regionalnych, stacjonarnych Gimnazjalnych Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży.

Szeroki, regionalny zasięg ośrodków ma za zadanie szkolenie wyselekcjonowanej z klas sportowych grupy utalentowanych zawodników, co pozwoli na  ?pozytywną? selekcję do szkół mistrzostwa sportowego i klas sportowych na poziomie licealnym.

    Gimnazjalne Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży Związku Piłki Ręcznej w Polsce będą dofinansowywane i zorganizowane w programie Ministerstwa Sportu i Turystyki ?Szkolenie w gimnazjalnych i licealnych ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży w zespołowych grach sportowych?.Analiza i ocena szkolenia wg poprzedniego programu doprowadziła do akceptacji przez MSiT powołania GOSSM w następujących miejscowościach:

Męskie GOSSM: Kielce, Lubin, Łódź, Mielec, Płock, Szczecin, Wągrowiec, Zielona Góra.

Żeńskie GOSSM: Brodnica, Chorzów, Koszalin, Kwidzyn, Lubin, Łódź, Łuków, Nowy Sącz, Reszel.Podstawowe założenia do organizacji szkolenia GOSSM w 2013 roku:

  1. Wyselekcjonowanie i powołanie najlepszych zawodników, uczniów klas 1 ? 3 gimnazjów, do grupy treningowej GOSSM,
  2. Dokonanie selekcji i powołanie wyróżniających się uczniów ? zawodników z regionu ? województwa do szkolenia w GOSSM,
  3. Zabezpieczenie zakwaterowania i wyżywienia dla młodzieży spoza miejsca funkcjonowania Ośrodka
  4. Zapewnienie 3 treningów tygodniowo w poniedziałki, wtorki i środa

     Szkoleniem objęte jest 20 dziewcząt klas I - III gimnazjum, reprezentujących wysoki poziom sportowy w piłce ręcznej. Szkoleniem mogą być objęte również dziewczęta spoza Łukowa. Corocznie w miesiącu czerwcu będzie następowała korekta składu osobowego ośrodka. (na miejsce klas III powoływane będą dziewczęta zaczynające naukę w Gimnazjum).

     Dziewczęta objęte szkoleniem mają zapewniony sprzęt na treningi, pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia, udział w zgrupowaniach i obozach.

Opiekę szkoleniową nad GOSSM sprawuje dwóch trenerów SPR Łukovia Łuków: Jerzy Kożuch i Marcin Grzeczyński.